Viering Pacificatie

Viering Pacificatie2017-08-15T20:10:44+00:00

In 2017 is het precies 100 jaar geleden dat de Pacificatie tot stand kwam: er kwam een einde aan de meer dan 100 jaar durende Schoolstrijd en de strijd voor Kiesrecht. Dat noemen we PACIFICATIE. Door een slimme uitruilconstructie wist minister-president Cort van der Linden in 1917 2/3 meerderheid te halen in de Tweede Kamer en konden beide wetten aangenomen worden. Vanaf toen werden niet alleen Openbare Scholen betaald door het Rijk, maar alle scholen! En het Algemeen Kiesrecht werd ingesteld. Dat wil zeggen voor mannen. Vrouwen moesten nog twee jaar wachten: tot 1919. Wel kregen vrouwen al passief kiesrecht. Vrouwen mochten niet stemmen, maar zich wel verkiesbaar stellen voor de Tweede Kamer. Zo werd Suze Groeneweg in 1918 van de SDAP (later PvdA) de eerste vrouw in de Tweede Kamer.

Samen met het ministerie van OCW vieren we tijdens het Haags Historisch Festijn 100 jaar PACIFICATIE!
Hoe? Klik op de buttons BINNENHOF en NUTSHUIS!

De VIERING 100 jaar Kiesrecht in Nederland is van december 2017 tot september 2019.
Net zolang als het geduurd heeft 100 jaar geleden!

Binnenhof

Nutshuis

DOCUMENT & PLATTEGROND

Haal het document met de plattegrond op bij locatie Paleistuin, Nutshuis of Hofvijver
en verzamel hierin de handtekeningen van de Middeleeuwer, de Koningin en de Politicus.
Haal een stempel op bij Gelaterie RIVA aan de Veenkade 5 bij de Paleistuin of bij ijscoman MOES op het Binnenhof
en krijg een gratis extra ijsbol.


Vroeger lag de macht bij de adel, nu bij het volk. Vergeet dat niet en gebruik je stem.

Smul smakelijk!

Verzamel jij alle handtekeningen?

Verzamel de handtekeningen van een middeleeuwer, een koningin en een deftige politieke heer en ontvang een gratis extra ijsbol.

Schrijf jij een kaartje aan de Minister van Onderwijs?

Schrijf met kroontjespen en inkt jouw ideeën op voor de School van de Toekomst, want door de vrijheid van onderwijs is in Nederland veel mogelijk!